Kompleksi Ulpiana Center Rr.Shqipëria, Lipjan - NACIONALE

Kompleksi Ulpiana Center Rr.Shqipëria, Lipjan

4 muaj më parë

nga NACIONALE

Kompleksi afaristo-banesore “ULPIANA”- Lipjan. Kompleksi ka një sipërfaqe prej 28.790m 2 ndërtim, përmbanë pesë hyrje, secila hyrje ofron hapësira funksionale dhe plotëson kërkesat për një investim të mirë në patundëshmëri.

Kompleksi Ulpiana është duke u ndërtuar në një zonë tërsisht të urbanizuar. Pamja e kompleksit me një arkitetur modern shfaq më së miri punën profesionale dhe përkushtimin për realizimin e qëllimeve tona në investim në dobi të komunitetit.

Kompleksi ofron hapësira të mjaftueshme gjelbëruese dhe kënde për fëmijë. Parking të mjaftueshem mbitokësor së bashku me parkingjet nëntokësor të ndërtesave për nevojat e banorëve dhe lokaleve afariste.

Për më shumë inforamata ju lutem kontaktoni menaxherin e shitjes

+383 49 50 90 90

*Artikull i sponsorizuar!

Lajme të ngjashme