ZRrE: Ulen tarifat 8 për qind për ata që shpenzojnë mbi 800 kWh - NACIONALE

ZRrE: Ulen tarifat 8 për qind për ata që shpenzojnë mbi 800 kWh

2 javë më parë

nga NACIONALE

Zyra e Rregullatorit për Energji ka njoftuar për disa ndryshime në tarifat e energjisë elektrike.

Sipas njoftimit të ZRrE-së, është vendosur për uljen e tarifave prej 8 për qind për konsumatorët familjat për bllokun me konsum mbi 800kWh.

Ulje e tarifave prej 8% për konsumatorët familjar për bllokun me konsum mbi 800kWh

Ulje e tarifave prej 3% për konsumatorët komercial dhe industrial

Bordi i Zyrës se Rregullatorit ka aprovuar edhe tarifat për vitin relevant tarifor 2024 për Operatorin e Sistemit, Transmisionit dhe Tregut (KOSTT) dhe Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes (KEDS).” – shkruhet aty.

Lajme të ngjashme