E mbajti 3 orë në mal dhe e ngacmoi seksualisht 14-vjeçaren – Gjykata e dënoi veç me gjobë - NACIONALE

E mbajti 3 orë në mal dhe e ngacmoi seksualisht 14-vjeçaren – Gjykata e dënoi veç me gjobë

2 muaj më parë

nga NACIONALE

Në vitin 2019, Gjykata Themelore në Gjilan ka dhënë një aktgjykim skandaloz në lidhje me veprën ngacmim seksual. Ndonëse u shpall fajtor, i akuzuari u dënua vetëm me gjobë, përkundër që kishte ngacmuar seksualisht një të mitur për disa orë. Për më shumë, sipas Kodit Penal, një vepër e tillë mund të dënohet deri në tri vjet burgim.

Në fakt, fillimisht i akuzuari u dënua me burgim prej 60 ditësh, e i cili gjykim u zëvndësua me gjobë.

Sipas aktgjykimit, e ku gjyqtar ishte Sahit Boroci, Gjykata shpalli fajtor për ngacmim seksual ndaj të miturës 14 vjeçare.

Gjykata theksoi se i pandehuri shpallet fajtor:

Sepse me datën 12.08.2019 rreth orës 09.15 min., në lagjen “Malësia” në Kamenicë , e ka ngacmuar seksualisht, tani të dëmtuarën-të miturën O.J. e moshës 14 vjeqare e lindur më datën 24.11.2004, në atë mënyrë që pasi janë njoftuar nëpërmes rrjetit social Instagram para dy viteve i kanë vazhduar bisedat, ndërsa me datën e lartë përmendur janë takuar te lagjja “Malësia” dhe kanë ecur përpjetë dhe në një moment kanë hyrë në mal-pisha, ku kanë qëndruar nga ora 10.00 e mëngjesit e deri në ora 13.00, ku gjatë asaj kohe i pandehuri e ka shfrytëzuar pozitën e saj të ndjeshme për shkak të moshës dhe me veprim të drejtëpërdrejt duke e prekur me duar, duke e përqafuar, e puthur në faqe edhe pse e ka ditur se e dëmtuara është e moshës së mitur.

Ndërsa, Gjykata tregon edhe dënimin që ia dha.

Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 60 (gjashtë dhjetë ) ditësh, të cilin dënim i akuzuari detyrohet ta mbaj në afat prej 15 ditëve nga dita vijuese kur ky aktgjykim të bëhet i plotfuqishëm.”, thuhet në aktgjykim.

Por, Gjykata vendosi t’ia zëvendësojë vetëm më dënim me gjobë.

E pas shpalljes së aktgjykimit me pëlqimin e deklaruar shprehimisht të pandehurit , ky dënim i shqiptuar me burgim në kuptim të nenit 44 të KPRK-së, i ZËVENDËSOHET ME DENIM GJOBË në shumën prej 300 (treqind) €, të cilin dënim i pandehuri detyrohet që ta paguaj në afat prej 90 (nëntëdhjetë ) ditësh nga dita vijuese kur ky aktgjykim i plotfuqishëm . Mirëpo në qoftë se i akuzuari nuk e paguan ose nuk dëshiron që ta paguaj dënimin me gjobë, në atë raste i njëjti do ti zëvendësohet me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 60(gjashtëdhjetë) ditëve.”, thuhet në aktgjykim.

Sipas Kodit Penal, konktresisht neni 183, parashihet se "kushdo që ngacmon seksualisht personin tjetër, në veçanti personin që është i ndjeshëm për shkak të moshës, ose paaftësisë, sëmundjes, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre vjet".

Lajme të ngjashme