Specialja pranon edhe 12 viktima në rastin e Thaçit me të tjerët, pretendon se ka prova për të gjithë

1 muaj më parë

nga NACIONALE

Edhe 12 viktima janë pranuar nga Gjykata Speciale në Hagë, në procesin që po zhvillohet ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit e Jakup Krasniqit.

Të gjitha këto viktima, gjyqtari i procedurës paraprake ka vendosur se janë viktima direkte ose indirekte të krimeve që janë kryer në kohën e luftës, dhe që hyjnë në domenin e aktakuzës ndaj Thaçit dhe të tjerëve.

Në vendimin e gjyqtarit francez Nicollas Gillou, e të cilin e ka parë gazeta Nacionale, thuhet se “ka prova që viktimat që kanë aplikuar kanë qenë viktimë e drejtpërdrejtë e krimeve, dhe i pranon për të marrë pjesë në procedurën penale”.

Deri më tash, në total, në rastin ndaj Thaçit dhe të tjerëve, janë pranuar 32 viktima të pretenduara. Nëntë prej këtyre viktimave u aprovuan në muajin prill 2021, 11 viktima të tjera u konfirmuan në muajin dhjetor, gjithashtu të vitit të kaluar, dhe 12 viktimat e fundit, vendimi i të cilave u publikua dje.

Ideniteti e as etnia e viktimave nuk është bërë e ditur, por ato janë paraqitur me shifra dhe janë ndarë në grupe ku do të marrin pjesë më pas gjatë gjykimit. Viktimat e kanë gjithashtu të drejtën e avokatit, i cili merr pjesë dhe ka të drejtë të bëjë pyetje gjatë shqyrtimeve gjyqësore.

“Gjyqtari është i bindur se të gjithë aplikuesit kanë pësuar dëmtime si lëndime fizike, dëmtim mendor e dëme materiale si rezultat i keqtrajtimit të supozuar. Viktimat kanë pësuar dëmtime mendore, trauma, dhimbje emocionale, depression e frikë”, thuhet më tutje në vendim.

Detaje nga vendimi i gjyqtarit

Fillimisht në vendimin e Gjykatës Speciale, u vërejt se viktima me shifrën 56/06 kishte aplikuar edhe në emër të familjes së tij. Gjyqtari vendosi që i njëjti të dorëzojë aplikimin kolektiv, që është i mundshëm sipas rregulloreve të Speciales.

“Gjyqtari i procedurës paraprake është i bindur se të gjithë aplikuesit për viktima, janë persona fizikë. Gjykatësi vlerëson se të gjithë aplikantët janë viktima të krimeve që pretendohet se janë kryer në lokacionet e identifikuara në aktakuzën e ndryshuar, dhe krimet e supozuara bien mbi fushëveprimin kohor të akuzave, ashtu siç edhe specifikohet në aktakuzën e ndryshuar në lidhje me lokacionet”, thuhet në vendim, raporton gazeta Nacionale.

Të gjitha këto aplikime, gjyqtari ka vërejtur se kanë qenë subjekt i ndalimeve të paligjshme, torturës, arrestimeve, qoftë personalisht, por në disa raste edhe viktimë indirekte, pra kur familjarët e aplikantëve kanë pësuar nga këto krime të pretenduara.

“Viktima 21/6 është viktimë e drejtpërdrejtë e persekutimit, burgimit e ndalimit të paligjshëm, akteve çnjerëzore, trajtimit mizor e torturës të kryera në (REDAKTUAR). Viktima pretendon se ka qenë viktimë e krimeve edhe në vitin 2004, por gjyqtari kujton se këto krime nuk janë nën juridiskionin e Dhomave të Specializuara.”

“Viktimat 44/06, 45/06, 46/06 dhe 47/06, janë viktima indirekte e përndjekjes, burgimit e ndalimit të paligjshëm që dyshohet se janë kryer në (REDAKTUAR), ndaj një anëtari të ngushtë të familjes së tyre. Gjyqtari vëren se viktimat pohojnë se ende nuk dihet fati i familjarit të tyre. Gjyqtari vëren se ky anëtar i familjes nuk është në mesin e viktimave të vrasjes apo zhdukjes me forcë të përmendur në aktakuzën e ndryshuar, dhe për rrjedhojë, vrasja ose zhdukja e anëtarit të familjes bie jashtë fushëveprimit të akuzës.”

“Viktima 53/06 është viktimë indirekte e arrestimit dhe e paraburgimit të paligjshëm ose arbitrar, trajtimit mizor, kinse e kryer në REDAKTUAR, ndaj një anëtari të familjes së ngushtë të familjes i cili përmendet si viktimë në aktkauzën e ndryshuar. Megjithatë, gjyqtari vëren se anëtari i familjes nuk është në mesin e viktimave të zhdukjes me forcë në aktakuzën e ndryshuar.”

“Viktima 54/06 është viktimë direkte dhe indirekte e burgimit e ndalimit arbitrar, akteve tjera mizore të kryera në REDAKTUAR, kundër tij personalisht dhe një anëtari të ngushtë të familjes i cili përmendet si viktimë në aktakuzën e ndryshuar.”

“Viktimat 55/06, 56/06 dhe 57/06 janë viktima indirekte të arrestimit e ndalimit të paligjshëm dhe zhdukjes me forcë, kinse është kryer në REDAKTUAR, kundër anëtarëve të ngushtë të familjes së tyre që përmenden në aktakuzën e ndryshuar.”

“Viktima 58/06 dhe 59/06 janë viktima indirekte të burgimit e arrestimit dhe trajtimit mizor të kryera në REDAKTUAR, kundër një anëtari të ngushtë të familjes së tyre. Megjithatë, gjyqtari vëren se ndryshe nga familja e tij, viktima 58/06 nuk është arrestuar apo dërguar në lokacionin e identifikuar në aktakuzën e ndryshuar. Ai u keqtrajtua gjoja në REDAKTUAR, dhe si i tillë, keqtrajtimi bie jashtë fushëveprimit gjeografik të akuzave.”

MBROJTJA E VESELIT ME KRITIKA

Avokati i ish-kryeparlamentarit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se mbajtja anonim e këtyre viktimave, nuk parashhihet me rregulla, dhe si rezultat shkelen të drejtat themelore të njeriut. Megjithatë, gjyqtari i procedurës parprake, ka thënë se mbrojtja e Veselit ka bërë një ngatërresë.

“Mbrojtja e Veselit duket se e ngatërron statusin e viktimës me atë të dëshmitarëve. Gjyqtari thekson se qëllimi i pjesëmarrjes së viktimave është që ata të përfaqësojnë interesin e tyre personal, dhe këtu ekziston një dallim mes viktimave dhe dëshmitarëve”, thuhet në vendimin e Speciales, raporton gazeta Nacionale.

Gjykata ka dhënë disa arsye pse kanë vendosur që këto viktima të kenë masa mbrojtëse, e t’u ruhet identiteti.

“Gjyqtari i procedurës parprake merr parasysh faktorët se viktimat vazhdojnë të vuajnë nga trauma fizike ose mendore si rezultat i krimeve që ata, ose anëtarët e familjes së tyre dyshohet se kanë qenë viktimat. Të gjithë kanë shprehur shqetësimin se zbulimi i idenitetit për publikun, avokatët, ose të akuzuarit, mund t’i rrezikojë ata ose familjet e tyre. Përveç kësaj, gjyqtari i procedurës parprake i kushton vëmendje klimës së përgjithshme të frikësimit të dëshmitarëve e viktimave që frikëson në Kosovë, veçanërisht në rastet ndaj pjesëtarëve të UÇK-së”, përfundon vendimi.

Deri më tani procesi ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit e Jakup Krasniqit, mbeten në procedurën paraprake. Ndaj tyre, aktakuza është plotësuar me lokacione të reja ku pretendohet se janë kryer krime të luftës, për çka vetë ish-krerët e UÇK-së, janë deklaruar të pafajshëm.

Lajme të ngjashme